Overblog Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog

Publié par M Y R

madagascar.jpeg


Ry Tanindrazanay malala ô


Rehafa tonga ny andro 26 jona, fankalazana ny niverenan'ny fahaleovan-tena

Yanao faly sy ravo miaina ny fotoam-pifaliana sy firavoravoana !


Toa adinonao loatra ny jaly sy hirifiry nanjo ireo ray aman-dreny, nitondra faisana ;

Asa raha tsaroana ny fotoana nanenjehana ireo olomanga maro nanao sorona ny ainy ?

Nefa ! izao ora izao no angatahina aminao :fahavononam-po sy fikelezan'aina

Indro fa eo anoloanao ny faneva sy ny ilo mby an-doha

N ahoana ianao no mbola sanganehana ka manontany izay tokony atao ?

D radradradraho hohenon'izao tontolo izao fa i Madagasikara

R aha mbola tany koa ny tany : tsy maintsy hiaro sy hijoro hatrany

A za manaiky rebireby sy tambitamby mandalo fotsiny ihany

Z ahavo sy tazony ilay rà mikoriana ao anatinao, nomen'ireo zoky rehetra

Azavao amin'ireo mbola variana sy tena sondriana ary mitady hamingana

N'inona tantaraina, n'inona lazaina, n'inona asisika !

Asakasak'ireo nitady hanimba,

Yzahay anie MIJORO, MIATRIKA, TSY MIAMBOHO ?


Miodina toy ny kodiaran-tsarety izato fiainantsika ety ; 

Anio resy, rahampitso mpandresy - ary handresy hatrany no hohita !

 

Lavitra ny làlana mbola hodiavina ary maro ireo sedra efa nihoarana 

Atambatra ho vato - hiampita tsy hovaky - soroka hotronin'ny tongotra : Miroso

Lanja miakatra tsy ferana, hery miafina manakana : ho resena !

Atsangano dieny izao ilay nofinofinao efa hatry ny ela tao anatiny tao !


Ô ! MISONDROTA ! MANDROSOA ! MIVONONA TOKOA !


by M Y R, 12/06/2012

Commenter cet article